Landing page

  • osoby zainteresowane konkretnym obszarem
  • wyniki badań dla każdego uczestnika
  • wysoka konwersja sprzedaży
  • zwiększenie rozpoznawalności marki
  • 1 partner
  • 3 – 8 pytań w ankiecie

 

Tags: ankiety, bazy danych, konkursy, leady