• Zbieranie danych osób zainteresowanych konkretnym obszarem
  • Każdy z uczestników otrzymuje wynik badania
  • Część osób ma szansę wygrania atrakcyjnej nagrody
  • Wysoka konwersja sprzedaży
  • Zwiększenie rozpoznawalności marki
  • Przygotowywana dla potrzeb jednego partnera
  • Opracowywanych jest zwykle od 3 do 8 pytań